Friday, May 14, 2004

okay.. ang daming may birthday..

CHARMAINE MATIVO, happy birthday!! laln.. miss you na, girl!

okay.. ito, hindi ako sure kung ginagago ako.. pero birthday ba talaga ni CHINO ROMEO MIRANDA ngayon? kasi alam ko 15th ang bday niya.. not sure kung what month.. yun lang.. hahaha..

rarr.. ngayon ko lang na-download yung ym beta and it's uber cool! laln.. haha.. innosente si ale.. rarr.. labo.. hihihi..

i'm bored.. gah.. obvious ba?

No comments: